Mesodon thyroidus (Say, 1817) White-lip Globe (Page Four)

Mesodon thyroidus (Say, 1817) White-lip Globe In Situ  Mesodon thyroidus (Say, 1817) White-lip Globe Juvenile  Mesodon thyroidus (Say, 1817) White-lip Globe In Situ

Mesodon thyroidus (Say, 1817) White-lip Globe In Situ       Mesodon thyroidus (Say, 1817) White-lip Globe In Situ

Mating

Mesodon In A Beer Bottle

Mesodon thyroidus (Say, 1817) White-lip Globe Mating

Mesodon thyroidus (Say, 1817) White-lip Globe In A Beer Bottle

Back

Page Five