Fargoa buijsei (De Jong and Coomans, 1988) Buijse’s Odostome

Fargoa buijsei (De Jong and Coomans, 1988) Buijse’s Odostome

Fargoa buijsei (De Jong and Coomans, 1988) Buijse’s Odostome

Fargoa buijsei (De Jong and Coomans, 1988) Buijse’s Odostome

    In shell grit taken by SCUBA from a depth of 69 feet off Boynton Beach, FL | Digital Images by David Kirsh

Fargoa buijsei (De Jong and Coomans, 1988) Buijse’s Odostome

Dredged offshore northeast Florida (about 2.5 mm.)