Mesomphix globosus (MacMillan, 1940) Globose Button Page Three

Mesomphix globosus (MacMillan, 1940) Globose Button  Mesomphix globosus (MacMillan, 1940) Globose Button  Mesomphix globosus (MacMillan, 1940) Globose Button

Mesomphix globosus (MacMillan, 1940) Globose Button

Mesomphix globosus (MacMillan, 1940) Globose Button

Mesomphix globosus (MacMillan, 1940) Globose Button

Mesomphix globosus (MacMillan, 1940) Globose Button In Situ

Mesomphix globosus (MacMillan, 1940) Globose Button

Mesomphix globosus (MacMillan, 1940) Globose Button

Mesomphix globosus (MacMillan, 1940) Globose Button

Mesomphix globosus (MacMillan, 1940) Globose Button

Mesomphix globosus (MacMillan, 1940) Globose Button

Mesomphix globosus (MacMillan, 1940) Globose Button

Mesomphix globosus (MacMillan, 1940) Globose Button Color Comparison

Mesomphix globosus (MacMillan, 1940) Globose Button With Earthworm Lunch

Back

 

Page Four