Mesodon thyroidus (Say, 1817) White-lip Globe

Mesodon thyroidus (Say, 1817) White-lip Globe

Mesodon thyroidus (Say, 1817) White-lip Globe

From Bernheim Forest, Nelson-Bullitt Counties, Kentucky (24 mm.)

Mesodon thyroidus (Say, 1817) Florida Specimens

Back