Festilyria festiva (Lamarck, 1811)

Festive Volute

Festilyria festiva (Lamarck, 1811)

Somalia (205 mm.)