Mesodon thyroidus (Say, 1817) White-lip Globe Eggs

Mesodon thyroidus (Say, 1817) White-lip Globe Eggs