Polystira albida (G. Perry, 1811) White Giant-turris

Polystira albida  (G. Perry, 1811) White Giant-turris

Dry Tortugas, Florida ( 99 mm.)