Nassarius albus (Say, 1826) White Nassa
Nassarius albus (Say, 1826) White Nassa
    Found by Ariane Dimitris while SCUBA diving at Lake Worth Lagoon near Peanut Island, Palm Beach Inlet, Palm Beach County, Florida, 2014. Digital image copyright 2014 by Ariane Dimitris.